POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies (czyli popularnych ciasteczek) określa zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej http://www.mojewloskiewakacje.pl/.

Administratorem strony jest Moje włoskie wakacje Aneta Węgrzynowska.

Strona to strona internetowa dostępna pod adresem http://www.mojewloskiewakacje.pl/.

Użytkownik – każdy, kto korzysta ze Strony.

Pliki cookies i inne technologie

Ta strona korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka), aby poprawić działanie witryny www.mojewloskiewakacje.pl.

Przechowujemy pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, aby uzyskać dostęp do informacji w nich zawartych wyłącznie w celach statystycznych oraz remarketingu.
Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie ciasteczek na urządzeniu końcowym. Może to jednak spowodować, że korzystanie z witryny będzie dla Ciebie utrudnione.

Używamy również plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również zrezygnować z tych plików cookie. Ale rezygnacja z niektórych z tych plików cookie może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony oraz zbierające pliki cookies:

 • kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony; Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google
  kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
 • kod śledzenia Hot Jar – w celu analizy ruchu na Stronie; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
 • kod śledzenia islay.tech – w celu monitorowania efektywności treści publikowanych na Stronie. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
 • filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo – wyświetlając taki film, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo.
 • kontakt e-mailowy – Użytkownik nawiązując kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Wiadomość może także zawierać inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez wiadomość e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.
 • afiliacja– na Stronie mogą pojawić się reklamy podmiotów trzecich w postaci linków afiliacyjnych, bannerów afiliacyjnych. W celu prawidłowego działania programu afiliacyjnego, na Stronie mogą wystąpić pliki cookies następujących firm: Booking.com, WP Google Maps, Interhome i Rental Cars.

Dane osobowe

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter albo formularz kontaktowy.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

Dane przekazane Administratorowi w ramach formularzy przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera albo odpowiedzi na jego zapytanie.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem
do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Komentarze

Aby komentarz mógł być zamieszczony na stronie www.mojewloskiewakacje.pl, musisz podać swoje imię, adres mailowy i musisz zaakceptować politykę prywatności, jaka obowiązuje na tej stronie. Twój adres mailowy nie zostanie opublikowany po zamieszczeniu komentarza i nie zostanie wykorzystany w żadnym innym celu.

Formularz kontaktowy

W formularzu kontaktowym przesyłasz mi swoje imię i nazwisko, a także adres mailowy. Dzięki tym informacjom będę mogła odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Twoje dane nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

Końcowe 

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań Użytkownika do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych: UAB „MailerLite”, Paupio 28, Vilnius, Lithuania, 302942057, LT100007448516 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do przesyłania newslettera.