Jak się zabrać za planowanie samochodowej podróży do Włoch – co warto wiedzieć przed wyjazdem.

Decyzja zapadła. Jedziesz do Włoch. Pakowanie. Odliczanie. W Drogę… Stop! Zanim gdziekolwiek wystartujesz sprawdź, czy jesteś na pewno do tych wakacji przygotowany. Mam dla Ciebie kilka niezbędnych informacji, z którymi powinieneś zapoznać się przez podróżą. Poniżej znajdziesz także niezbędnik turysty, czyli formalności, które powinieneś załatwić jeszcze w Polsce.

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Włoch do 90 dni jest paszport lub dowód osobisty.

W przypadku pobytu przekraczającego 90 dni należy wystąpić do właściwego terytorialnie urzędu gminy (Comune) z wnioskiem o zameldowanie; należy przy tym spełnić odpowiednie warunki finansowe, mieszkaniowe oraz w zakresie ubezpieczenia.

Zdrowie

Osoby ubezpieczone w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia mają prawo do opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza, należy przedstawić dokument potwierdzający ubezpieczenie, tzn. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Wyrobienie karty EKUZ nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak chcemy czuć się bezpiecznie i komfortowo podczas naszych wakacji, lepiej ją przy sobie posiadać.

Do czego uprawnia EKUZ?

EKUZ zapewnia potwierdza nasz status osoby ubezpieczonej.

Trzeba jednak pamiętać, że leczenie w innym państwie członkowskim odbywać się będzie według tych samych reguł, które obowiązują osoby ubezpieczone w tym państwie.

W praktyce oznacza to całkowitą lub częściową odpłatność za niektóre świadczenia.

Pamiętaj! EKUZ nie jest gwarancją dostępu do darmowej opieki medycznej za granicą.

EKUZ obowiązuje wyłącznie w publicznych zakładach opieki zdrowotnej mających zawartą umowę z lokalnym ubezpieczycielem (odpowiednikiem polskiego NFZ). Dotyczy usług niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia.

Będziemy natomiast zobowiązani ponieść wszystkie koszty świadczeń, które częściowo na zasadzie współpłacenia ponosi osoba ubezpieczona w państwie pobytu. Z tych względów zawsze polecam wykupienie dodatkowego ubezpieczenia podróżnego. W razie konieczności pokryje ono koszty leczenia albo transportu w szerszym zakresie.

Jakie koszty nie zostaną zwrócone?

EKUZ nie uprawnia do odzyskania niektórych poniesionych kosztów, w tym:

 • planowanych zabiegów
 • transportu medycznego do Polski
 • transportu zwłok
 • ratownictwa
 • dodatkowych zabiegów niebędących koniecznością z medycznego punktu widzenia

Oczywiście zakres EKUZ odnosi się wyłącznie do opieki zdrowotnej. Nie obejmuje zatem: ubezpieczenia bagażu, ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków), OC w życiu prywatnym (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej).

Wspomnieć warto, że zakres ochrony w przypadku EKUZ jest identyczny dla wszystkich osób ubezpieczonych. Oznacza to, że nie ma opcji poszerzenia go za dodatkową opłatą.

Dodatkowe ubezpieczenie prywatne

Ponieważ EKUZ nie jest w stanie zagwarantować pełnej ochrony za granicą, polecam zakupić dodatkowe ubezpieczenie prywatne. Powinno ono zapewniać kompleksową ochronę obejmującą różne ryzyka, w tym m.in.: ubezpieczenie NNW, kradzież lub uszkodzenie bagażu, opóźniony lub odwołany lot, odwołana imprezę turystyczną, kradzież dokumentów, awarie samochodu, czy też szkody nieumyślnie wyrządzone innej osobie.

W wielu sytuacjach polisa prywatna przewyższa zakres ochrony EKUZ np. pokrywa wszystkie koszty leczenia i transportu, w razie wypadku gwarantuje odholowanie auta, czy też zapewnia nocleg w hotelu. Szczegółowy zakres ochrony dostosowywany jest do naszych potrzeb podczas zawierania umowy z ubezpieczycielem lub pośrednikiem.

Prowadzenie pojazdów

Dokumenty

Kierowcy pojazdów mechanicznych tymczasowo przebywający we Włoszech mogą prowadzić samochody na podstawie ważnego polskiego prawa jazdy.

Kierowcy powinni pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu rejestracyjnego auta i polisy OC, która będzie stanowiła potwierdzenie wykupienia ubezpieczenia chroniącego odpowiedzialność cywilną prowadzącego pojazd.

Nie ma w tym przypadku konieczności wnioskowania o wydanie Zielonej Karty, ani tym bardziej kupowania ubezpieczenia granicznego.

Dzieci

Włoskie prawo nakazuje, aby dzieci do 12 roku życia, bądź o wzroście poniżej 150 cm podróżowały obowiązkowo na fotelikach (instalowanych na tylnym siedzeniu) i z zapiętymi pasami bezpieczeństwa.

Niezbędne wyposażenie samochodu

Wybierając się samochodem do Włoch musisz mieć w aucie takie rzeczy, jak:

 • kamizelka odblaskowa dla kierowcy i wszystkich pasażerów (obowiązkowo powinna być używana w przypadku opuszczania samochodu w terenie niezabudowanym, drogach szybkiego ruchu i autostradach),
 • trójkąt ostrzegawczy,
 • w przypadku pojazdu z przyczepą dodatkowe lusterka boczne (jeżeli przyczepa jest szersza od pojazdu ciągnącego) oraz dodatkowy trójkąt ostrzegawczy,
 • zewnętrzne i wewnętrzne lusterko wsteczne,
 • pasy bezpieczeństwa również dla pasażerów tylnych siedzeń, jeżeli są zamontowane w pojeździe.

Zalecane wyposażenie samochodu

 • apteczka
 • gaśnica

Inne elementy wyposażenia samochodu

 • opony zimowe – Obowiązek używania opon zimowych od 15 października do 15 kwietnia (tylko w rejonie Val d’Aoste)
 • opony okolcowane – Dozwolone na wszystkich kołach od 15 listopada do 15 marca
 • łańcuchy śniegowe – Dozwolone jeżeli warstwa śniegu lub lodu znajduje się na drodze, obowiązek używania na drogach gdzie oznakowanie tego nakazuje

Brak jest odrębnych przepisów na temat konieczności posiadania w aucie koła zapasowego, linki holowniczej, czy też kompletu zapasowych żarówek.

Cło

Nie ma ograniczeń przy wwozie i wywozie pieniędzy. Podróżni wjeżdżający lub wyjeżdżający z terytorium Włoch są jednak zobowiązani do zgłaszania organom celnym posiadanej przy sobie gotówki w kwocie równej lub wyższej niż 10.000 EUR (także jej ekwiwalentu w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcjach, obligacjach, czekach podróżnych, itp.). Są to przepisy, które obowiązują także w Polsce.

Paszporty dla zwierząt

Zwierzęta domowe towarzyszące właścicielom w podróży do państw Unii Europejskiej muszą mieć paszporty, co jest wymogiem prawa unijnego. Do wyrobienia paszportu potrzebne są dokumenty zawierające dane właściciela oraz informacje na temat zwierzęcia. Niezbędne jest także przedstawienie zaświadczenia o szczepieniach zwierzęcia i przebytych chorobach. Paszporty wydają lecznice weterynaryjne, których spis znajduje się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Zwierzę musi mieć identyfikator w postaci elektronicznego chipu, którego numer i miejsce umieszczenia będą odnotowane w paszporcie.

W celu uzyskania najnowszych informacji zaglądaj na tę stronę www.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *